Gångstråket vid Södra Grytsgatan kommer att vara avstängt från fredag eftermiddag V.37 till fredag eftermiddag V.38.

Under v.38 kommer en mobilkran placeras på Södra Grytsgatan. Infarten till parkeringsyta är delvis avstängd och möjligheten att komma förbi med bil är begränsad. In och utfart till parkeringen sker via Norra Grytsgatan och Moa Martinssons torg.

Avstängning gångstråk inför etablering tornkran.pdf