Ena körfältet på S:t Persgatan kommer att fortsätta vara avstängt fram till Mars 2020.