ett nytt, modernt stadskvarter i hjärtat av Norrköpings industrilandskap

pressmeddelande
Klövern AB
2016-07-12

Mitt i Norrköpings gamla industrilandskap planerar Klövern ett nytt kvarter med student- och forskarbostäder, kontor, restauranger och caféer. Kopparhusen får en stark karaktär och en tydlig koppling till områdets industriarv med metallklädda fasader i textilliknande mönster och trivsamma innergårdar i tegel. Stadsplaneringsnämnden har nu antagit detaljplanen och 2019 ska Kopparhusen stå klara för inflyttning.

Det nya kvarteret med sammanlagt 15 000 kvm byggrätter samt garage ligger vid Kungsgatan och St Persgatan och blir en viktig del i förtätningen av Norrköping. Kopparhusen bidrar också till en mer sammanhängande stadskärna och en tydlig länk mellan den omgivande stadsdelen, Universitetet, Visualiseringscenter och Norrköping Science Park.

– Kopparhusen kommer med sitt läge, form och innehåll att skapa en intressant och attraktiv mötesplats för innovation, kreativitet och tillväxt. Blandningen av kontor, student- och forskarbostäder, restauranger och caféer ger en stark stadskänsla med platser för arbete, möten och umgänge, säger Mikael Forkner, Regionchef på Klövern.

För att säkerställa att de högt ställda målen med Kopparhusen uppfylls utvecklar Klövern projektet i nära samarbete med flera partners. Kvarterets utformning och framtida användning har vuxit fram i samråd med Norrköpings kommun. För kvarterets bostäder samarbetar man med stadens största bostadsföretag, Hyresbostäder, och för den arkitektoniska utformningen står Utopia Arkitekter.

– Vår utmaning har varit att skapa ett vackert, modernt och stadsmässigt uttryck som särskiljer sig från omgivningen men ändå inrättar sig följsamt i stadsbilden. Resultatet är ett kvarter med varierade former och höjder och högkvalitativa material som blir en självklar del av det gamla industrilandskapet, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.

De yttre fasaderna kläs i behandlad koppar i ett mönster med tydlig koppling till textilen som en gång producerades i områdets fabriker. Insidan av kvarteret blir i tegel och kommer att utformas som en varierad och omsorgsfullt formgiven torgyta med utrymme för restauranger, caféer, umgänge och rekreation.

Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Detaljplanen är nu godkänd och tanken är att komma igång hösten 2016.

Kopparhusen kommer att certifieras enligt Sweden Green Building Councils klassificering Miljöbyggnad Silver.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Forkner, Regionchef Öst, 070-565 17 56, mikael.forkner@klovern.se
Klövern AB (pub), S:t Persgatan 19, 601 86 Norrköping. Tel: 08-400 500 50.