Ett nytt, modernt stadskvarter i hjärtat av Norrköpings industrilandskap

pressmeddelande
Hyresbostäder AB
2016-07-12

År 2019 kommer Kopparhusen att invigas och blir då ett modernt inslag i det omgivande gamla Industrilandskapet. Staden förtätas och kvarteret kopplar ihop Universitetet, Industrilandskapet, Visualiseringscenter, Norrköping Science Park och bostäder.

Kvarteret mellan St: Persgatan, Kungsgatan och Grytsgatan blir en innovativ plats för tillväxt och kreativitet. Ett av de sista oexploaterade kvarteren fylls med liv i form av kontor, studentbostäder och bostäder för forskare och andra som önskar närhet till Campus samt restauranger och kaféer. Kopparhusen blir en plats att mötas, arbetas och trivas på.

Så lyder visionen och planen för kvarteret. Det är Klövern som äger marken och projektet utvecklas gemensamt med Hyresbostäder, Norrköpings kommun, Campus Norrköping samt Studentbo.

Kvarterets utformning har växt fram i nära samråd med kommunen. För den arkitektoniska kvaliteten står Utopia Arkitekter. Utmaningen har varit att hitta en modern tolkning av den gamla industrimiljön. De oregelbundna huskropparna för tankarna till förr då skorstenarna reste sig över hustaken. Koppar är ett material som är beständigt och åldras värdigt – yttre fasaden består av en behandlad kopparyta som sätts samman i ett mönster med koppling till textilindustrin. Insidan av kvarteret blir i tegel och kommer formas som en torgyta med goda möjligheter till rekreation.

Bostäderna har skapats av Hyresbostäder och Studentbo i samarbete med Klövern och med Utopia som arkitekter. Det handlar om ca 110 hyreskontrakt för studenter fördelad på traditionella 1 Rok och 2 Rok samt ett antal större Kombo-lägenheter som är 4:or eller 5:or där man delar kök och vardagsrum. Till det kommer också ett drygt 30-tal traditionella bostäder med bostäder som kan vara lämpliga för t ex gästforskare mm.  Totalt handlar det om cirka 15 000 kvm i byggrätter, en kombination av lokaler och bostäder. Detaljplanen är nu godkänd och tanken är att komma igång hösten 2016.

Mer information om projektet finns kopparhusen.se. Ni är också välkomna att kontakta Lars Löfgren, Marknadschef på Hyresbostäder, 0730-20 15 95, lars.lofgren@hyresbostader.se eller Mikael Forkner, Regionchef Öst Klövern, 070-565 17 56, mikael.forkner@klovern.se

 


Hyresbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Norrköping. Koncernen äger och förvaltar knappt 10 000 lägenheter, varav ca 750 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbo. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. Hyresbostäder vill vara det mest attraktiva bostadsföretaget i Norrköping. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1 200 bostäder fram till 2020.