Prefabricerade betongelement monteras i hög takt, och det första huset mot Södra Grytsgatan börjar ta form. Under september månad kommer det att nå sin fulla höjd och därefter påbörjas huset mot Kungsgatan, sist byggs det tredje huset mot St Persgatan. Parallellt med att väggarna byggs upp ska även montage av fasaden påbörjas. Inne mellan husen tar innergården form och man börjar få en känsla för hur kvarteret kommer att bli.

Foto: Sofia Andersson, M&F Foto