Leveranser av prefabricerade betongväggar kommer kontinuerligt och från v 26 ökar vi byggtakten ytterligare. Man kan nu verkligen se hur husen börjar ta form. Passa på att besöka den nya utsiktsplats i hörnet Kungsgatan/St. Persgatan! Därifrån har man bra utsikt över byggarbetsplatsen och får ta del av lite mer information om byggproduktionen. Utsiktsplatsen kommer att finnas kvar fram till sommaren.

Vecka 20 ska vi gräva in en ny avloppsledning och kommer att stänga av båda filerna av St. Persgatan mellan Korsgatan och Kungsgatan under hela veckan.

Byggarbeten kommer att på gå under hela sommaren men under v 30-32 blir det en lite lugnare period.

Skanskas påbörjar ett nytt bygge under april månad, i korsningen Kungsgatan/Kvarngatan
Det kommer att påverka gång- och cykelvägarna längs med Kungsgatan.

Foto: Sofia Andersson, M&F Foto