Snart har man grävt tillräckligt djupt för att kunna påbörja grundläggning av det nya garageplanet.

Pålning pågår fortfarande och kan medföra störande ljud i omgivningen. Under vecka 41 avslutas pålning längs med Södra Grytsgatan och man fortsätter med pålning utmed Kungsgatan. Pålning i sin helhet beräknas vara klart v 43.

En av två byggkranar är på plats, den andra kommer att monteras i ett senare skede.