Under de närmaste veckorna utförs gjutning av bottenplatta, kompletterande markarbeten och montering av prefabricerade betongelement, främst utmed Södra Grytsgatan och Kungsgatan. Leveranser med lastbil åker ned via Korsgatan och efter lossning tillbaka upp på Kungsgatan.

Grundläggning av Kopparhusen kommer att fortsätta under vintern och våren. Vid flertalet tillfällen kommer St Persgatan att användas som uppställningsplats vilket medför omledning av trafiken. Garaget in och ut från St Persgatan 24 kommer dock inte att påverkas.

Vecka 4 kommer ytterligare en byggkran att monteras vilket medför tunga transporter under den veckan. I dagsläget ser vi inte att det påverkar parkeringsmöjligheterna i området.

Stommarna till de tre huskropparna kommer att resas under sommaren och hösten 2018. Under den perioden kommer det att vara mest intensivt med tunga transporter för att leverera betongelement till byggarbetsplatsen.