Nu är schaktningen färdig och man har kommit ner till den nivån som de nya husen skall grundläggas på. Äntligen kan vi börja bygga oss uppåt!

Ni som håller till i området har säkert inte kunnat undgå att höra ljuden från pålningen. På grund av markens beskaffenhet behöver delar av husen grundläggas på pålar för att det ska bli riktigt stabilt. Det kvarstår ett par veckors pålningsarbete innan det är helt färdigt, sedan är de mest högljudda momenten avklarade!

Det först huset ner mot Södra Grytsgatan börjar ta form i och med att man har börjat gjuta grundplattan. Många av de betongelement som utgör husens stomme är prefabricerade, vilket innebär att de kommer att levereras till arbetsplatsen via lastbil. De första leveranserna kommer v. 47 och lastbilarna kommer att åka ner via Korsgatan, svänga höger in på Södra Grytsgatan och lastas av med hjälp av byggkranen, som faktiskt just nu är Norrköpings högsta byggkran!

Så snart betongelementen börjar monteras kommer man i rask takt kunna se hur det nya kvarteret tar form!