“MODIG OCH LEKFULL ARKITEKTUR, MED RESPEKT FÖR DET GAMLA”

KARIN MILLES BEIER
STADSARKITEKT, NORRKÖPINGS KOMMUN

“Norrköping ska vara en integrerad stad med människan i fokus.

När staden förtätas vill vi se en omsorgsfull arkitektur som främjar den sociala interaktionen och fångar stadens mångfald. Levande bottenvåningar och väl utformade stadsrum gör staden trygg, trivsam och attraktiv. Det är också viktigt att förhålla sig respektfullt till omgivningen. Visst ska vi bygga modernt, men med en ansvarsfull arkitektur där vi tar hänsyn till platsens karaktär vad gäller form, skala och historia.

Kopparhusen är ytterligare ett fint exempel på en ödmjuk, men samtidigt innovativ tolkning av det gamla industrilandskapet, med oregelbundna huskroppar där utvalda delar går upp i höjd, precis som förr då skorstenar reste sig över hustaken.”

KARIN MILLES BEIER
STADSARKITEKT, NORRKÖPINGS KOMMUN

Industrilandskapet har genom sin säregna historia och kreativa kulturmiljö givit karaktär åt Norrköpings innerstad. Här bildar kunskapsföretag inom framför allt innovation och visualisering ett dynamiskt kluster där aktörerna kan stärka varandra genom sina olika verksamheter och genom samarbeten med Universitetet. Kvarteret bidrar till en mötesplats där livet och näringslivet förenas med lärandet.

En plats som för samman människor, kunskap, kultur och upplevelser. Kvarteret Kopparhusen vid Kungsgatan får en viktig roll i detta landskap. Det nya stadskvarteret knyter ihop hela Industrilandskapet med ProNova och Universitetet till en sammanhängande stadskärna.

Ett gammalt kvarter
i ny skepnad

En del av Industri-
landskapet

Kvarteret får levande bottenvåningar med restauranger, trevliga gränder, ett inbjudande torg och plats för både boende, studentboende och näringsliv. Det blir ett kvarter med moderna byggnader som andas framtidstro samtidigt som kopplingar till områdets historia är närvarande.

Fasadens mönster är inspirerade av den textilproduktion som en gång fanns här och byggnadernas olika höjder knyter an till de industrier som hade sin naturliga plats här, nära Motala Ström.

Det livfulla torg som bildas mellan husen öppnar upp kvarterets inre och ger plats för uteserveringar och möjligheter till möten. Här möts inte bara de som bor eller arbetar i huset, utan också de som har ärende hit eller bara upptäckt nya genvägar genom kvarteret.

Här blir en levande och trygg miljö att både leva, bo och arbeta i. Mitt i Norrköping. Kopparhusen kommer att certifieras enligt Sweden Green Councils klassificering Miljöbyggnad Silver.