MILJÖSMART I DAG – SJÄLVKLART I MORGON

Miljöbyggnad silver

Kopparhusen vill bidra till en minskad belastning på miljön. Kontorshuset miljöcertifieras därför enligt Sweden Green Building Councils klassificering Miljöbyggnad Silver.

Certifieringssystemet Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden, med fokus på både människa och miljö. Systemet reglerar energiåtgång, materialval, inomhusmiljö m.m.

För att erhålla certifieringen Miljöbyggnad Silver krävs t.ex. att energiförbrukningen uppgår till maximalt 75 % av Boverkets redan högt ställda krav.

MILJÖSMARTA LÖSNINGAR I KOPPARHUSEN

• Grön el.
• Grön fjärrvärme och kyla.
• Laddstationer för elbilar och cyklar.
• Cykelgarage.
• Bilpool.
• Miljörum för källsortering.
• Dagvattenmagasin med fördröj-
ningsmagasin – tar upp regn från torgytorna och minskar be-
lastningen på det kommunala systemet.
• Träd och klängväxter på torget tar upp dagvatten och dagg.