Mellan den 14/5 till den 18/5 så kommer St Persgatan att vara helt avstängd i båda körfält mellan Kungsgatan och ungefär halvvägs till Korsgatan på grund av schaktning för läggning av nya ledningar för vatten och avlopp.


Se Trafikanordningsplan (pdf)