Under v.39 kommer pålningen utmed det befintlig garaget på Södra Grytsgatan bli klart. Utmed Kungsgatan pågå pålning fram till v.43.