Första spadtaget ett symboliskt murbruk.

I fredags samlades ett 40-tal personer på Visualiseringscenter i Norrköping för att få information och medverka i första spadtaget. En stor framgångsfaktor för hela projektet har varit samverkan mellan flera olika parter. Förutom Klövern och Hyresbostäder som nu gör en samordnad entreprenad för byggnationen av Kopparhusen, har Norrköpings kommun och Linköpings universitet haft stor delaktighet i att det nya kvarteret nu blir verklighet.

Tillsammans med Hyresbostäder bygger Klövern nu kommersiella lokaler, 110 student- och forskarbostäder samt 40 lägenheter i sammanlagt 15 000 kvm. Förutom kontor kommer här att finnas två restauranger och cafémiljöer för alla som bor, arbetar och besöker kvarteret.
Med både kommersiella lokaler och bostäder för såväl studenter, forskare som familjer, får kvarteret en intressant karaktär där livet och näringslivet förenas med lärandet.

En av de första kontorshyresgästerna är Gaia. Gaias VD Johan Lindén deltog liksom Murat Degirmenci som representerade restaurangerna Enjoy Grill & Bar och CHIA, de två matdestinationerna som kommer att etablera sig i kvarteret. Båda ser fram emot att flytta in i kvarteret som de ser som ett av Norrköpings mest attraktiva lägen. Sammansättningen med kvartersliv, bostäder, levande innergård, industrilandskapet, affärsnytta och kopplingen till universitetet gör läget unikt.

Stadsarkitekt Karin Milles berättade om Kopparhusens arkitektur som en modern och stadsmässig tolkning av industrilandskapet. Och universitetsarkitekt Karolina Ganhammar fyllde i med vilken betydelse kvarteret får för universitetet som nu får många fler attraktiva bostadsalternativ till sina studenter och forskare. Magnus Blomqvist (Projektutvecklare, Klövern) och Lars Löfgren (Marknadschef, Hyresbostäder) berättade om visionen och målbilden med kvarteret som ligger helt i linje med kommunens vision och där det nya kvarteret är den sista sammanhållande delen av Industrilandskapet.

Första spadtaget blev en symbolisk ceremoni för projektets samverkan då Karolina Ganhammar LiU, Rutger Arnhult, VD för Klövern och Thomas Idenås, styrelseordförande i Hyresbostäder tillsammans lade de första stenarna i murbruket.