Spontning kommer att utföras V 32-34 och arbeten mellan 7.00-16.00.  Vibrationer förekommer i närområdet.