Uppdatering av avstängt gångstråk och har blivit framflyttat en vecka.
Fredag eftermiddag v.38 till fredag eftermiddag v.39. Under v 39 kommer en mobilkran placeras på Södra Grytsgatan.