V.38 – v.40
Pålning fortgår både ute och i befintligt garage.

v.39
Byggkran på 300 ton monteras.

Infarten till parkeringsyta är delvis avstängd och möjligheten att komma förbi med bil är begränsad.