v.7 – v.13 kommer ena körfältet på Kungsgatan utmed Kopparhusen vara avstängt.

Vägen kommer vara reglad med tillfälliga trafikljus och framkomligheten är begränsad.

Se bifogad PDF som visar avstängningen.