Under perioden v 34 – v 37 kommer följande arbeten att ske.

Man schaktar (gräver) bort jord för att bygga garage i 2 plan under mark

För att kunna göra det utan att omgivande jordmassor rasar in sätter man en stödkonstruktion av stål (spont) mot intilliggande gator. Vid nedslagning av sponten kan buller och vibrationer uppstå.

Delar av husen skall grundläggas på pålar, vid pålningsarbete kan buller och vibrationer uppstå.

Förberedelser för att starta gjutning av fundament. Under vecka 37 monteras den första av 2 byggkranar

Kungsgatan kommer att vara öppen för trafik under hela byggperioden, endast trottoaren närmast byggarbetsplatsen är avstängd mellan Södra Grytsgatan och St Persgatan. Södra Grytsgatan är avstängd för trafik mellan Kungsgatan och Korsgatan. St. Persgatan är avstängd i ena riktningen med infart från Kungsgatan